Základní příkazy a návody

Nastavení domova:

/sethome název – vytvoření domova, kde stojíte
/home názav – port do svého domova
/delhome název – zruší se domov
/home list – seznam vytvořených domů

Teleportování:

/warp název – portnutí na určitý warp
/tpa nick – portnutí na jiného hráče
/tpaccept – přijmete hráčovu žádost o port na Vaší pozici
/tpdeny – odmítnete hráčovu žádost o port na Vaší pozici
/tpahere – poslání pozvánky k teleprotaci na Vaše současné místo
/afk – zobrazení stavu nepřítomnosti ve hře (inverze – znovu napsat příkaz nebo se ve hře pohnout)

 

Zprávy ve hře a peníze:

/msg nick text – psaní soukromé zprávy konkrétnímu hráči /m nick text
/r text – rychlá odpověď na příchozí soukromou zprávu /reply
/mail send nick text – zaslání offline zprávy určitému hráči, který hraje na serveru
/w nick text – (/whisper nick text) – náhrada za /msg
/pm nick text – náhrada za /msg

/money – zobrazení peněz na účtě
/balancetop (/baltop) – zobrazení seznamu nejbohatších hráčů na serveru
/pay nick částka – odeslání peněz určitému hráči

Ostatní užitečné příkazy:

/help – seznam všech dostupných příkazů pro hráče
/list – zobrazí seznam hráčů na serveru