Pravidla

Jakékoliv pravidlo si může vždy člen vedení serveru upravit, tak aby výsledek byl správný a nikoliv ve výhodě hráče, který vykonává špatné věci.

 

 1. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat Admin tým (Dále poze AT). Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.

 2. Zákaz jakýmkoliv způsobem urážet nebo zesměšňovat hráče na serveru.

 3. Zákaz používání jakýkoliv jiných výhod, které nejsou vydané od serveru.

 4. Zákaz využívání bugů hry nebo chyb na serveru, hráč je povinen tuto chybu nahlásit Adminovi.

 5. Zákaz ničení jakýchkoliv staveb ostatních hráčů. (platí i pro stavby bez rezidence)

 6. Zákaz nepřiměřeného spamování stejné zprávy v chatu.

 7. Zákaz propagování cizích webů nebo jiných serverů IP adresami, slovami nebo jinými náznaky.

 8. Zákaz poškozování serveru jakýmkoliv způsobem.

 9. Chovejte se tak, aby každý hráč byl spokojený a nekažte si hru sobě ani druhým. (nevytvářej zbytečné provokace a konflikty)

 10. Respektovat pokyny admina při eventech a jiných akcí na serveru.

 11. Zákaz stavění nesmyslných, neslušných či urážlivých staveb, nevzhledných staveb z hlíny, nebo sloupů a děr do země 1×1 a podobně.

 12. Zákaz stavění a kopání kolem cizí residence, frakce (sloupy, lávové jezera a jiné stavby).

 13. Zákaz stavění velkých staveb za účelem zpomalení serveru, včetně zpomalovacích ruditových obvodů.

 14. Zákaz portování hráče za účelem ho nalákat do pasti, kde následně zemře.

 15. Zatajování pravdy a lhaní AT je zakázané.

 16. Zákaz o pokoušení obcházení pravidel.

 17. Zákaz vytvoření dalšího účtu, když je Váš účet zabanovaný.

 18. Jsou zakázané jakékoliv útoky pod našim jménem na jakékoliv jiné servery a útoky na náš server Leviatan.

 19. Veškeré farmy na serveru jsou povolené.

 20. Zákaz portování na hráče s úmyslem ho hned zabít.

 21. Je zakázané vytvořit si home u jiného hráče bez jeho souhlasu.

 22. Nabádání ostatních hráčů k porušování pravidel je přísně zakázané.

 23. Zákaz zbytečné ničení přírody. (využívejte dotace na serveru)

 24. Každý hráč, který se připojí na náš server, tak souhlasí s použitím jeho osobních a přihlašovacích údajů pro umožnění hraní na serveru.

 25. Jakékoliv modifikace Minecraftu kromě optifinu, minimapy a dalších, které nenarušují server a hru jsou povolené. Ostatní jakékoliv modifikace jsou zakázané.

 26. Není tolerován rasismus, diskriminace a další jiná hnutí.

 27. Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.

 28. Zakázáno používání nevhodných nicků ve hře.

 29. Pokud VIP hráč vlastní a používá cheaty a hacky, bude mu odebráno VIP a bude poslán na 1 den do jailu, pokud si cheaty a hacky nesmaže, bude trvale zabanován.

 30. Zákaz si nastavování na našem TeamSpeaku 3 nevhodných přezdívek, obrázků (18+) a další jiné nevhodné projevy.

 31. Zákaz se připojovat na server s proxy připojením (je to automaticky zablokované).

 32. Veškeré placené služby jsou určeny pouze pro podporu serveru a nelze tyto finanční prostředky vrátit zpět po zaplacení.

 33. Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu).

 34. V jednom chunku může být maximálně 300 entit, ale zároveň na jednom bloku může být maximálně 100 entit.

 35. Je zakázáno stavět plochy z entit bloků.

 36. Zákaz vulgárních či jiných urážlivých a nevhodných názvů. (resky, frakce, skupiny,…)

 37. Za všechny nechráněné věci neručí AT

 

 

Každý trest se může lišit podle uvážení člena AT.
Neznalost pravidel neomlouvá.

Tyto pravidla jsou schválena vedením serveru.

Výjimka: od 22. do 6. hodiny se netrestají tak závažně sprostá slova… všeho s mírou! (jinak po celý den je zákaz sprostých slov)