LWC – ochrana entit

Tento plugin slouží k ochraně veškerých entit ve hře Miencraft. Můžete s ním zamykat, odemykat a lépe spravovat svá zabezpečení na našem serveru Survivalu. Přes tento plugin můžete ochránit svůj majetek před grifery a mnoho dalších. Entity zahrnují všechny dynamické pohyblivé objekty v celém světě Minecraft.

/cmodify nick – umožníte svému kamarádovi, aby mohl používat Váš majetek pod ochranou

/cprivate – vytvoření soukromého předmětu, který bude dostupný pouze Vám

/unlock – odemknete si Váš majetek pro každého hráče

/cinfo – zobrazí veškeré informace o zamčeném předmětu

/cpublic – vytvoření veřejné entity bez ochrany

/cpassword heslo – uzamknete daný předmět, který bude chráněn heslem

/cunlock heslo – odemkne Vaší entitu, kterou máte chráněnou heslem

/cremove – odstraní zabezpečení z entity

/cremoveall – odstraní veškeré zabezpečení z entit, které hráč vytvořil

/cdonation – učiní truhlu příspěvkovou -> to znamená, že do ní můžou hráči itemy dávat, ale pouze Vy je můžete vybírat

  • po použití následujících příkazů klikněte následně pravým tlačítkem na požadovanou entitu, abyste aplikovali příkaz