Forum

Upozornění !!! Všechna témata nesouvisející s daným fórem budou smazána a uživatel dostane napomenutí, jestliže uživatel s napomenutí neuposlechne dostane BAN na webu !
Před vytvořením příspěvku musíte být přihlášeni.

Všeobecná pravidla

A. - Všeobecná pravidla 

1. Žádáme uživatele, aby zakládali nová vlákna ve správných sekcích fora. Pročtěte si prosím popisky jednotlivých 
sekcí,abyste věděli, kam nejlépe umístít vaše vlákno. Uživatelé, kteří budou neustále zakládat vlákna ve špatné sekci, obdrží varování. Moderátorský tým může taková vlákna přesunout, ba dokonce i odstranit.
2. Mějte prosím na paměti, že forum je přístupné pro širokou veřejnost. Vkládat pornografický, rasistický nebo jiný nevhodný obsah (text, obrázky, odkazy apod.) je přísně zakázáno. 
3. Prokažte respekt ostatním uživatelům fora. Nejsou zde tolerovány urážky, osobní útoky a jakákoliv špatná mluva namířená proti ostatním uživatelům.
4. Urážky namířené proti členům týmu Leviatan nebudou v žádném případě tolerovány a takovýto uživatel bude okamžitě zabanován. Ban je v rozmezí 2 dní až jednoho týdne, ba dokonce i permanentní.
5. Žádáme všechny uživatele, aby respektovali autorská práva. Nepoužívejte nebo neodkazujte na
autorsky chráněný materiál bez povolení třetí strany. Nepostujte ani se nevyptávejte na informace týkající se "hacků", cracků apod.
6. Forum není veřejné tržiště. Není zde povoleno nabízet produkty nebo služby za peníze. Odkazovat na stránky vedoucí k osobnímu zisku také není povoleno. 
7. Reklamní a verbovací odkazy do online her nejsou povoleny.
8. Pište prosím tak, jako píšete ve spisovném jazyce. To znamená - nepoužívat nadměné množství smajlíků, otazníků (??????) nebo vykřičníků (!!!!!!!).Je zakázáno nadbytečné používání CapsLock, např.: "CO SE TO TU DĚJE?") nebo zbytečné používání barev písma. 
9. Zveřejnění hráčských jmen nebo obrázků a videí, poskytnutých navody na podvody je zakázáno. Pokud jsou takovéto příspěvky založeny na žalování/udání hráče, pak se takovéto posty nahlašují do předem připravené sekce .
10. Udejte prosím co nejpřesnější název svému tématu. Špatné příklady jsou např. "Pomoc", "Co to je" a "účet", dobré příklady jsou "warp priroda nefunguje ", "Problém z připojením na server" a "Koupím Spawn egg".
11. Spam (reklamní a bezpředmětné příspěvky) není povolen. To samé se týká zpráv, které nepřispívají k danému tématu, , zpráv obsahujících pouze smajlíky a v neposlední řadě také postů, které by mohly být záminkou pro zbytečný spam či flame.
Lov na příspěvky (tzv. posthunting - je vkládání příspěvků za jediným účelem, a to jest obdržení vyššího čísla příspěvků) je považován za spam, stejně tak oživování témat starších půl roku, bez souhlasu moderátorů. Pokud se někdo proviní spamem, prosíme nereagujte na onen příspěvek. Toto by mohlo vypadat jako další spam. Namísto toho použijte tlačítko "nahlašení přestupku". Tímto bude příspěvek ohlášen moderátorovi, který podnikne nezbytná opatření.
12. Dvojité příspěvky nejsou dovoleny, pokud chcete cokoliv přidat k vašemu stávajícímu příspěvku, použijte tlačítko "edituj" / "edit". Jestliže jste ve svém příspěvku cokoliv zapoměnli zmínit a váš příspěvek už nejde editovat, můžete doplnit další část vašeho příspěvku.
13. Bany ze hry, bany a varovani z fora nediskutujte zde na foru. K tomuto použijte veškeré poskytnuté kontakty na členy týmu Leviatan ( -  fb soukromá zpráva, e-mail, apod.) 
14. Zabanovanému uživateli není povoleno nadále přispívat na foru. Ten, kdo toto pravidlo poruší, může obržet varování. Ke komunikaci spíše napište e-mail adminovi. 
15. Veškerá pravidla se vztahují i na soukromé zprávy. Jakékoliv zneužití systému soukromých zpráv může také vést k varování.
16. Zveřejnění osobních údajú ostatních uživatelů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, IP adresa apod.) je proti pravidlům fora. 
17. Je zakázáno navádět někoho k porušení pravidel hry, fora nebo serveru.
18. Některá pod-fora mají své vlastní pravidla. Prosíme přečtěte si je předtím, než v budete v dané sekci přispívat. Naleznete je jako vývěsky v sekci.
19. Moderátorský tým si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel,pokud to shledá nezbytné.

B. - Videa hackerů

1. Je pod trestem okamžitého banu zakázáno na fórum veřejně postovat videonahrávky hackerů,ať již údajných nebo usvědčených! Toto se vztahuje jak na Leviatan, tak na jakékoliv ostatní servery a s tím související nahrávky použití jakéhokoliv hacku (youtube,atd.).C. - Varování a další postihy
2. Veřejný nesouhlas s rozhodnutím moderátorského týmu není dovolen a může vést k napomenutí. 
3. Ti uživatelé, kteří se cítí být neprávem napomenuti ba dokonce banováni, se mohou skontaktovat se Vyšší hodností nebo adminem fora. Pokud administrátor shledá, že na uživateli byla spáchána křivda, pak může takový ban a/nebo napomenutí odstranit. 
4. Pokus o vyhýbání se dočasnému banu může vést k jeho prodloužení, nebo dokonce změny na permanentní. Vyhýbání banu zahrnuje: vytvoření nového účtu, změny IP adresy k vyhnutí se banované IP adrese, změna emailové adresy k vyhnutí se banu dle e-mailové adresy apod.
5. Je možné dostat ban i ve hře, a to v případě několikanásobného banu na foru, nebo v extremních případech. Tyto vzácné případy budou vždy prodiskutovány mezi moderátory a adminem hry.
6. Tým moderátorů si vyhrazuje právo banovat uživatele, shledá-li to nutným opatřením, stejně tak jako právo na konečné posouzení míry závažnosti prohřešku uživatele či míry vhodnosti jeho témat a postů.
7. warn za BACKSEAT MODDING - moderování tématu aniž by jste byli zakladateli. Patří sem i posty typu "to sem nepatří, máš ban", "zamknete to, nema to smysl" apod. K tomuto slouží tlačítko nahlašení přestupku, které je pod každým postem a vy jím upozorníte moderátory. 
8. Je zakázáno reportovat věci, co neporušují pravidla, taktéž odpovídat v tématu, který slouží jen k flamu, vše toto bude trestáno!